For leietaker

Forvalter er tilgjengelig per telefon fra kl 08:00-16:00 mandag til fredag. Vi oppfordrer alle til å sende henvendelse per mail. Har du behov for hjelp av vaktmester, skal dette avtales via forvalter.

Fortvil ikke, skulle noe skje på ettermiddag/natt/helg og dere trenger akutt hjelp, skal dere ikke nøle med å ringe. De er tilgjengelig alle dager og hele døgnet.

Vakttelefonen er : 924 08 000

I forkant av visning; send oss gjerne en mail med noen ord om deg selv. Tidspunkt for visning fremkommer av annonse som  legges ut på Finn. Du mottar et interessentskjema til innsending hvor vi ber deg legge ved dokumentasjon som viser at du er i arbeid som gir tilstrekkelig inntekt og kan betjene månedlige krav om husleieinnbetaling på den leiligheten du søker.

I annonsen står det i uthevet skrift at stiftelsen kun leier ut til dem under 35 år.

Vi vil foreta kredittsjekk av alle aktuelle leietakere og sjekke oppgitte referanser fra tidligere utleier og/eller arbeidsgiver og forbeholder oss retten til å velge den interessenten som har den beste betalingsevne og -vilje.

Vi godtar dessverre ikke sosialgaranti på våre leiligheter, men leieboliggaranti er fint.

Som standard opererer vi med tre mnd. kontant depositum på sperret konto i alle våre leieforhold. Vi oppretter depositumskonto i leietakers navn i DNB.

Vi oppretter konto via DNBs nettbank.

Om du som leietaker ikke er kunde fra før, kan du gå inn på hjemmesiden dnb.no og skrive «bli kunde» i søkefeltet for å registrere deg. Har du BankID kan registreringen skje på dagen, men har du ikke BankID fra annen bank, må du registrere deg via webskjema uten BankID som du finner på samme side. Direktelinken til dette webskjemaet er www.dnb.no/blikundeusb

På dette webskjemaet kan du skrive i feltet nederst at du kun ønsker depositumskonto, dersom du ikke er interessert i å ha brukskonto og ordinært kundeforhold i banken.

Så snart du er registrert som kunde, vil vi gjøre vår del av registreringen i nettbank for åpne konto, og signert kontrakt vedlegges. Videre mottar du mail om å fylle ut din del. Så snart jeg mottar mail med kontonummer videresendes det per mail, og du varsler når depositumet er innbetalt.

Depositumet må være innbetalt og registrert på konto FØR overtakelse av leiligheten kan skje.

Kontrakt med husordensregler blir oversendt per mail i forkant av overtakelse av leiligheten.

Leietaker har selv ansvar for å sette seg inn i leiekontrakten, og vi er selvfølgelig behjelpelig med å svare på spørsmål. Vi har brukt leiekontrakten til Huseiernes Landsforbund som mal og gjort noen små tilpasninger. Vedlegg 1 er protokoll som skrives ved overtakelsen.

Leietaker har ansvaret for å sette seg inn i husordensreglene før overtakelse. Vi er opptatt av et godt bomiljø i våre oppganger, og det er derfor viktig at reglene blir fulgt av samtlige leietakere. Se også vedlegg til kontrakt Vedlegg 2 – Husordensregler og Vedlegg 3 Veiledning for drift og vedlikehold

Husk at du er bundet til å leie leiligheten i 9 måneder hos oss, og deretter har du 3 måneders oppsigelse. Det vil si at du binder deg i 12 måneder. Skulle det oppstå en uventet situasjon som gjør dette vanskelig, ta kontakt med forvalter for å forklare situasjonen. Vi ønsker heller at du tar kontakt tidlig i en vanskelig situasjon og at situasjonen diskuteres mellom deg og forvalter, enn at det går til utkastelse og inkasso.

I tillegg til at vi signerer kontrakt i 2 eksemplarer, vil vi ta en grundig gjennomgang av leiligheten og føre protokoll over inventar og detaljer rundt renhold og evt slitasje av leiligheten på innflyttingstidspunktet.

Du mottar fakturaer så snart du har signert kontrakten.

Husleie skal betales forskuddsvis den 1. hver mnd; dette helt uavhengig av når du mottar din lønn. Det er leietaker selv som er ansvarlig for at husleien blir betalt. Dersom fakturaen ikke er kommet frem, finner du kontonummer for husleieinnbetalingen på kontraktens første side, og betalingen merkes med navn i tillegg til kundenummer som du finner på en eldre faktura.

Vi ber om at leietaker bruker KID; dvs. det nummeret som står nederst til venstre på fakturaen. Hver faktura har sitt KID-nummeret, og du må registrere hver betaling med ny KID hver måned. På den måten leses din betaling riktig, og du er trygg på at betalingen blir registrert på deg.

Har du spørsmål eller trenger fakturakopi, ta kontakt med forvalter evt. Rebecca hos SAGA Regnskap, mail rebecca@sagaro.no

Vår purrerutiner:

Dersom vi ikke mottar betaling i tide, sender vi ut purring med inkassovarsel 14 dager etter forfall. Går det ytterligere 14 dager uten at betaling har skjedd, går saken til inkasso samtidig med at forvalter rutinemessig sender ut Varsel etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. Går det ytterligere 14 dager, sendes Begjæring om fravikelse til Namsfogden.

Skulle det skje at din faktura har gått til inkasso, skal betalingen gå til inkassobyråets konto som oppført på inkassokravet.

Vi sørger for å lage navneskilt til postkassen, og vaktmester setter den på plass. Når postkassen er merket med ditt navn, kommer posten frem til deg, og du slipper ubehageligheter som purringer og inkassokrav.

Frem til at navneskiltet er mottatt, er det også viktig at du merker postkassen midlertidig kun med en lapp i skiltfeltet.

Vis respekt og ikke skriv på med tusj. Ønsker dere ikke reklame, fest ett klistremerke øverst i hjørnet.

Leietaker må selv tegne strømavtale; dette fremkommer på kontrakten side 1, under punkt 7 Tillegg. Forvalter tar med bestillingsskjema ved overtakelse, og målenummer og målestand leses av.

Elvia er nettleverandør, men du står fritt til å velge den strømleverandøren du selv ønsker. Sjekk Konkurransetilsynet for mer informasjon om strømleverandører og priser på strøm.

Det er montert nye strømmålere, så det er ingen måleravlesning som skal sendes inn lenger.

Oppvarming av varmtvann er inkludert i husleien, og som bidrar til en noe lavere strømregning.

Varmekilden er panelovn i rommene og elektriske varmekabler på badet. Se Bruksanvisning panelovn

Grønvold Boligstiftelse har avtale med Telia (tidligere GET), hvor vi har valgt TV/Internett Flex løsning. Denne pakken er inkludert i husleien.

Dekoderen fra Telia må du selv hente i en Telia-butikk eller hos Elkjøp. Du fremlegger din leiekontrakt når du lager avtale med dem. I tillegg må du gjerne vise til denne hjemmesiden. Ved utflytting leverer du tilbake dekoderen, eventuelt opplyser du Telia om at du flytter og til hvilken adresse, og at du tar med deg dekoderen. Dette må du avtale med dem.

Grønvold boligstiftelse har en avtale med Telia som inkluderer Digital-TV Start med TV Box Mikro samt 50Mbit bredbånd. I tillegg finnes muligheten å skifte ut TV mot raskere bredbånd, alternativt skifte ut bredbånd mot flere poeng til disposisjon i TV-pakken. For den som bruker både TV og bredbånd kan raskere bredbånd velges til gode priser.

Stiftelsen leier ut til unge under 35 år, dvs du kan fornye kontrakt for ytterligere 3 år helt frem til denne dagen.

I god tid før kontraktsutløp blir du kontaktet av forvalter, men selvsagt kan du også ta kontakt så snart du vet at du ønsker tilbud om fornyelse. Leietaker må naturlig nok være ajour (ingenting skyldig) ift. betaling av husleie for å kunne fornye kontrakt.

Ved fornyelse vil husleien være dagens leie. Ny leie fastsettes hvert år med markedsleie som utgangspunkt.

Ikke gjør noen endringer i leiligheten uten å ha snakket med oss først. Det kan være at du ønsker å male vegger eller gjøre annen enkel oppussing. Vi kan ikke forutse om du er en god eller dårlig maler, og dermed tillater vi oppussing  utført kun av profesjonelle. Maleprosjekter må avtales med forvalter på forhånd som også oppgir fargekode. Farge kan du ikke velge selv.

I forhold til nødvendig oppussing og vedlikehold som skal uføres av stiftelsen, plikter leietaker å gi utleier eller andre adgang til boligen. Se punkt 13, 2. avsnitt i leiekontrakten:

Leier plikter å gi utleier eller dennes representant adgang til boligen for tilsyn. Videre plikter leier å gi utleier eller andre adgang til boligen i den utstrekning det er nødvendig for å utføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider som er nødvendige for å forhindre skade på boligen eller eiendommen for øvrig. Leier skal, så langt som mulig, varsles i rimelig tid.

Les punkt 12 og 13 i kontrakten.

I tillegg merk dere følgende:

Regelmessig renhold er en viktig del av vedlikeholdet og må ikke undervurderes.

Filter i avtrekksventilatoren på kjøkkenet skal rengjøres iht instruks nedenfor. Dette er særdeles viktig ift ventilasjonsanleggets optimale funksjons- og yteevne.

 • Filter i avtrekksventilatoren på kjøkkenet skal rengjøres to ganger i måneden.
  Filterrammen demonteres og vaskes i oppvaskmaskinen på 70 grader. Demonter ikke
  rammen. Alternativt kan filteret tas ut av rammen og vaskes i varmt vann med oppvask-
  middel og litt salmiakk.
  Noen ganger pr. år rengjøres ventilatoren innvendig (spesielt spjeldet) med fuktig klut og oppvaskmiddel.
 • Filter i inntaksventilene over ovnen i stua rengjøres minst en gang hvert halvår.
  Vaskes i lunkent såpevann og skylles. Forvalter instruerer om filternes funksjon ved innflytting.
 • Se instruksjon fra leverandør Exhausto: Avtrekksvifte funksjon, vedlikehold

Lufteventiler – Ifm installasjon er det gjort en innregulering av luftmengder slik at alle leiligheter får tilnærmet samme avtrekkskapasitet både ved normalventilasjon og forsering. Ventilasjonskapasiteten vil være det som kreves i Byggeforskiftene. Luftmengden vil bli regulert ned ved lav utetemperatur for å redusere kald trekk fra ytterveggsventilene.
Vi gjør oppmerksom på at ytterveggsventilene IKKE må stenges eller tilstoppes. Det medfører ubalanse i anlegget og økt trekk fra ventilene i de øvrige leilighetene på kanalstammen.

Sluk må rengjøres flere ganger årlig. Deksel tas ut og rengjøres. Viktig at det settes riktig på plass i sporet. Fliser, silikon og fuger spesielt i dusjsonen må rengjøres regelmessig.

Røykvarsler skal testes flere ganger per år, og batteriet skal skiftes årlig.

Brannslokkingsapparat må vendes 1 gang per år. Er viser utenfor grønt felt, må forvalter varsles slik at apparatet blir erstattet.

Dørmatte  – Dersom du har matte utenfor døren til din leilighet, har du selv ansvar for å gjøre rent rundt og under matten. Vi anbefaler matte av gummi eller teppeluv som bøsser minst mulig. Matten skal fjernes ved utflytting.

Det er et krav at leietaker tegner egen forsikring.

Les punkt 21 i vår kontrakt som sier: Leier plikter til enhver tid å ha vanlig innbo- og løsøreforsikring for egne eiendeler. Utleier kan kreve at leier legger frem forsikringsbevis med vilkår og kvittering for betalt forsikring. Dersom leier velger å benytte sin forsikring etter at det er inntruffet begivenhet som forsikringen dekker, skal også mulig skade på eiendommen medtas i den grad forsikringen dekker det (se pkt. 12).

Dersom du ønsker å si opp ditt leieforhold hos oss, ber vi om skriftlig oppsigelse gjerne sendt per mail. Vi gjør oppmerksom på at når du har signert vår leiekontrakt, binder du deg til å bo i ni måneder før du kan si opp, og at oppsigelsestiden er tre måneder. Oppsigelsestiden gjelder for hele kalendermåneder.

Leietaker plikter å gjøre leiligheten tilgjengelig for visning og befaring mot slutten av leieforholdet. Ta gjerne kontakt med  forvalter for å avtale tid for tilbakelevering; se ‘utflytting av leilighet’.

Er alt i orden når leiligheten blir overlevert, vil depositumet ditt frigis. Dette kan ta opp til en uke.

Strøm avleses, oppsigelsesskjema fylles ut og sendes til Elvia av forvalter. Elvia trenger din nye adresse, så ha den tilgjengelig.

Husk å opplyse GET om at du flytter (om du har dekoder) og eventuelt levere tilbake dekoderen.

Har du planer om å flytte ut av din leilighet,  må forvalter informeres om dette. Vi krever at du sender skriftlig oppsigelse, gjerne per mail, og vi har tre måneders oppsigelsestid (hele kalendermåneder); se ‘Avslutte leieforholdet’.

Vi vil bekrefte din oppsigelse, oppgi dato for tilbakelevering og henvise til  Sjekkliste rengjøring ved utflytting

Tidspunkt avtales når det nærmer seg. Ved naturlig opphør av kontrakt, hvor du ikke forlenger, må du også avtale tid for tilbakelevering med oss.

Vær obs på én ting; en flytteprosess er slitsom og krevende og TAR ALLTID MYE MER TID ENN DU TROR. Ofte kommer dette i tillegg til jobb og kanskje oppussing av nyinnkjøpt leilighet. Start kaste-/ryddejobben tidlig og kom igang med pakking av ting du ikke trenger. Har du anledning så vurder på alvor å leie vaskebyrå. Ansvaret for vasken er fremdeles ditt, så sørg for å gjøre grundig kontroll.

Ikke sjelden blir vi møtt med et:»Jeg har gjort så godt jeg kan», og dessverre må jobben gjøres på nytt i mange tilfeller.

Når du flytter ut, skal alle din private eiendeler være fjernet. Du skal ikke sette møbler eller store mengder med søppel igjen i fellesarealer eller i/utenfor skuret for grovavfall. Da kan dette bli transportert bort på din regning i ettertid. Har du eiendeler mellomlagret på fellesareal en dag eller to til det kjøres bort/hentes, informer forvalter om dette på forhånd.

Leiligheten skal være vasket, ren og klar for visning til andre potensielle interessenter. Leiligheten skal ved utflytting ha samme standard som da leieforholdet startet. Dersom leiligheten er forringet på grunn av hærverk eller annet, vil depositum trekkes for å sette leiligheten tilbake i riktig stand. Dette blir protokollført i tillegg til nøkler som returneres. Så sant leiligheten ikke har mangler, den er tilfredsstillende vasket og du ikke skylder husleie, vil du få igjen hele ditt depositum.